Arboretum Bolestraszyce

Arboretum Bolestraszyce

Arboretum Bolestraczyce znajduje się 7 km od Przemyśla i powstało w 1975 roku i należy do cennych zabytków przyrody i kultury Polski, spełniając różnorodne zadania jako: obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny i naukowy. Sama nazwa Arboretum oznacza wyodrębniony obszar, na którym uprawiane są drzewa, krzewy i krzewinki dla celów naukowych i hodowlanych. Historyczne założenie obejmuje park i dwór, w którym w połowie XIX w. mieszkał i tworzył malarz Piotr Michałowski. 

W Arboretum  zgromadzono kilka tysięcy gatunków, odmian, form roślin w kolekcjach m.in. dendrologicznej, pomologicznej, roślin wodnych, bagiennych, rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej, roślin z rodziny wrzosowatych oraz szklarniowych, użytkowych i biblijnych. Zgromadzono tu kolekcje roślin wodnych i bagiennych. Rośnie tu 2200 drzew i krzewów; 1200, w tym około 600 rodzimych – roślin zielnych;  180 roślin szklarniowych. Na niewielkich areałach utworzono ogródki skalne. W kolekcji roślin szklarniowych gromadzone są gatunki pochodzące z różnych stref klimatycznych, w tym najliczniej z obszaru Morza Śródziemnego.

Każdego roku Arboretum odwiedza ok. 100 000 osób i jest to w większości młodzież szkolna. W Arboretum działa również Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego, które prowadzi różne formy zajęć edukacyjnych (lekcje, odczyty, prelekcje, seminaria, wykłady, konkursy, praktyki, plenery, warsztaty, szkolenia) dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych.

Więcej na temat tego obiektu przeczytać można na oficjalnej stronie Arboretum Bolestraszyce.