Kopiec Tatarski

Kopiec Tatarski

Kopiec Tatarski w Przemyślu to inaczej Kopiec Przemysława – legendarnego założyciela Przemyśla. Kopiec położony jest na wzgórzu Zniesienie 350,3 m n.p.m., za Parkiem Zamkowym w Przemyślu. Nazwa zniesienie czyli “pokonanie” utrwaliła się na pamiątkę zwycięstwa w tym miejscu nad Tatarami. Legenda głosi, że kopiec ponoć został usypany przez Tatarów jako mogiła poległego w walce chana. Jego wysokość od podstawy to nieco ponad 10 m.

Istnieje jednak przypuszczenie, że na kopcu tatarskim w dawnych czasach znajdowała się świątynia, w której czczono słowiańskich bogów, szczególnie Swarożyca. Pogańskich władców zjednywano sobie ofiarami z bydła i …ludzi (potwierdzałyby to badania archeologiczne, podczas których u podstaw kopca odkryto ludzkie czaszki i szkielety). W późniejszym okresie, w miejscu dawnej świątyni postawiono kaplicę pw. św. Leonarda (jako zadośćuczynienie domniemanym ofiarom składanym z chrześcijan). Kaplica została jednak zniszczona podczas II wojny światowej.

Od wielu wieków, a może nawet tysiącleci, kopiec służył jako ważny punkt obserwacyjny w systemie obronnym Ziemi Przemyskiej. W II połowie XIX wieku Austriacy wybudowali na Zniesieniu kilka obiektów wchodzących w skład pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl, między innymi Fort XVI zwany Zniesieniem. Fort jednak w czasie walk o Twierdzę Przemyśl nie odegrał większej roli, a przyległy do niego magazyn został wysadzony.