Muzeum Dzwonów i Fajek

Muzeum Dzwonów i Fajek

Muzeum dzwonów i fajek powstało we wrześniu 2001 roku i ciekawie wkomponowało się w architekturę późnobarokowej Wieży Zegarowej. Wieża ta była wzniesiona w latach 1775-1777 jako dzwonnica unickiej katedry i po kasatach józefńskich przeszła na własność miasta, a w roku 1983 stała się własnością Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ostatnio przeprowadzony remont sprawił, że osie jej kondygnacji przystosowano do funkcji wystawienniczych i urządzono ekspozycję zabytków ludwisarstwa i fajkarstwa – wyrobów, z których nasze miasto słynęło i nadal słynie w kraju i za granicą.

Nietypowa kolekcja dzwonów i fajek rozłożona jest na kilku piętrach wieży. Dość powiedzieć, że w mieście działa nadal jedenastu wytwórców fajek (dlatego Przemyśl nazywany jest zagłębiem fajkarskim) oraz dwóch ludwisarzy. W muzeum znajdziemy jednak także sprzęty pochodzące z dużo dalszych regionów. Każde z pięter wieży poświęcono na pokazanie – albo fajek (pierwsze i siódme piętro), albo dzwonów (od drugiego do piątego piętra).

Wędrówkę po muzeum uwieńczy nam wyjście na taras widokowy i ujrzenie chyba najciekawszej w mieście panoramy Przemyśla. Szczególnie pięknie prezentuje się wzgórze zamkowe poprzedzone katedrą i kościołami barokowymi. To także sprawia, że będąc w Przemyślu muzeum zobaczyć trzeba koniecznie.

Więcej na temat Muzeum Dzwonów i Fajek można przeczytać na oficjalnej stronie Miasta Przemyśl.